Tjänster


Vi erbjuder kompletta tjänster inom bygg och renovering, oavsett om det gäller att bygga ett nytt hus, fönsterinsättning eller golvläggning.

Vi tar hand om hela bygget åt dig


För att göra allt så enkelt som möjligt för dig som kund, sköter vi givetvis alla kontakter med övriga underentreprenörer och leverantörer. Du behöver bara prata med oss så sköter vi helheten och tar ansvar för slutresultatet. CAN Bygg ger full service i alla lägen och som kund kan du känna trygghet med ett byggföretag där värden som pålitlighet, kunskap, förtroende och yrkesstolthet står högt i kurs. Vi har många återkommande kunder, ett bevis på att vi gör ett bra jobb och att våra kunder är nöjda med oss!

Kompletta tjänster inom bygg och renovering


Vi erbjuder kompletta tjänster inom bygg och renovering, oavsett om det gäller att bygga ett nytt hus, fönsterinsättning eller golvläggning. Våra duktiga hantverkare har lång branscherfarenhet och rutin på de arbeten CAN Bygg AB utför.

Stabilt nätverk för hög service och kvalitet


Genom åren har vi byggt upp ett starkt och stabilt nätverk av underentreprenörer. Nätverket innebär att vi kan erbjuda våra kunder full service i alla lägen. Dessutom har vi genom detta samarbete kompetens för olika områden, som el, VVS och markarbeten. Alla våra underentreprenörer utför sina uppdrag i enlighet med CAN Bygg AB:s värderingar och kvalitetsmedvetenhet: Noggrannhet, service och att hålla rent och snyggt efter sig.